O nás

Spolek Besthelper je nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc lidem napříč generacemi a zajišťuje propojení mezi seniory a mládeží. Cílem spolku je podporovat sociální soudržnost, vzájemné pochopení a solidaritu mezi těmito dvěma komunitami.

Akce pro seniory

Spolek BestHelper organizuje různé aktivity a akce pro seniory, které mají za cíl zlepšit jejich kvalitu života, podporovat jejich sociální začlenění a poskytnout jim příležitost k získání nových dovedností či rozšíření stávajících znalostí.

 • Kulturní a vzdělávací akce: přednášky, semináře, workshopy, návštěvy muzeí, divadelní představení a koncerty.
 • Zdravotní a sportovní aktivity: cvičení, jóga, procházky, plavání, taneční kurzy a další sportovní aktivity.
 • Sociální setkání: společné obědy, čajové dýchánky, diskusní kluby a různé tematické akce

Akce pro mládež

BestHelper také nabízí programy a akce pro mládež, které jim pomáhají rozvíjet dovednosti, získávat zkušenosti a budovat sociální sítě.


 • Vzdělávací a kariérní programy: workshopy, mentoring, stáže a kurzy rozvoje dovedností.
 • Volnočasové aktivity: sportovní soutěže, umělecké a kulturní akce, společenské akce a výlety.
 • Dobrovolnické a komunitní projekty: Spolek BestHelper podporuje mladé lidi v zapojení do dobrovolnických projektů, které pomáhají zlepšit životy seniorů a dalších členů komunity.

Zdravotní dozor

 • Na všech našich akcích je zajištěn zdravotní dozor
 • pokud potřebujete zajistit zdravotní dozor , je možné se na nás obrátit

Mezigenerační workshopy a semináře

BestHelper organizuje akce, kde se senioři a mládež setkávají a společně se učí, diskutují a sdílejí své zkušenosti a znalosti. Tyto akce mohou zahrnovat společné výtvarné dílny, přednášky, debaty či jazykové kurzy.

 • Mentoring a vzájemné učení: Spolek vytváří prostor pro mentoringové vztahy, kde mladší generace získává znalosti a životní moudrost od seniorů, zatímco starší generace se může učit od mladších nové dovednosti, například v oblasti technologií.
 • Společné dobrovolnické projekty: BestHelper podporuje společné dobrovolnické aktivity, kde se senioři a mládež zapojují do projektů pro dobro komunity, například v úklidu veřejných prostranství, opravách či vytváření zahrad.
 • Mezigenerační sportovní a kulturní akce: Spolek organizuje sportovní turnaje, taneční zábavy, divadelní představení a koncerty, kde se mohou senioři a mládež setkávat, spolupracovat a tvořit společně.
 • Komunitní oslavy a festivaly: BestHelper pořádá pravidelně komunitní oslavy a festivaly, které přinášejí seniory a mládež dohromady, aby společně oslavovali a sdíleli radost z tradičních i nových kulturních událostí.

Spolek BestHelper klade velký důraz na propojení generací a vytváření příležitostí pro vzájemné učení a spolupráci. Některé z iniciativ, které propojují seniory a mládež.Tyto aktivity a iniciativy spolku BestHelper přispívají k vytváření silnějších vazeb mezi generacemi, podporují vzájemné pochopení a respekt, a tím přispívají k celkovému blahu komunity.